Regulatory temperatury pomieszczenia
elektroniczne i mechaniczne
Napędy i siłowniki
termiczne
Głowica elektroniczna
z programem tygodniowym
Regulacja radiowa
jednokanałowa
Regulacja radiowa
wielokanałowa