Regulator różnicy ciśnienia 4002
zakres regulacji 5-30 kPa i 25-60 kPa
Regulator różnicy ciśnienia 4002 FIX/TS
ze stałą nastawą 23 kPa
Regulator różnicy ciśnienia 4007
zakres nastaw 5-30 kPa
Siłowniki
do regulatorów 4006 Kombiventil i Smart
Zawór nadmiarowy różnicy ciśnienia
4004