Złączki zaprasowywane
do rur z wielowarstwowych


Opis produktu
Specyfikacja techniczna