Dni Św. Kingi w Wieliczce
21-23 lipca 2017r.

W dniach 21-23 lipca b.r. miasto i gmina Wieliczka oraz wielickie Centrum Kultury i Turystyki
po raz kolejny
zorganizowały coroczne święto miasta - Dni Świętej Kingi.
Więcej informacji o tym wydarzeniu można znaleźć
na stronie internetowej www.ckit.wieliczka.eu
W tym roku, j
ednym ze sponsorów wielickiego święta była również firma Herz.