Artykuły prasowe - Technika przyłączania:
Zarejestrowany pod nazwą HERZ PipeFix, nowoczesny system instalacyjny składa się z rury wielowarstwowej oraz kompletu złączek zaprasowywanych HERZ.