Artykuły prasowe - Odnawialne Źródła Energii:
wywiad z Pawłem Ogorzałkiem - regionalnym przedstawicielem handlowym HERZ-OZE
Florad stawia na kotły Binder – wysoko zaawansowane urządzenia oze firmy HERZ.
Automatyczne, wysoce sprawne i wielopaliwowe kotłownie do spalania biomasy w Polsce to nie nowość. Jednym z pierwszych zakładów na terenie naszego kraju, korzystających z takiego urządzenia, jest od 1999 r. Tartak Kleniewski w miejscowości Bondyrz.