Gwarancje

GWARANCJE DLA KUPUJĄCEGO

Na armaturę HERZ udzielamy 5 lat gwarancji zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji zamieszczonymi w Programie dostaw HERZ - "Gwarancje dla kupującego".
Z 5-letniej gwarancji wyłączone są elektroniczne i elektryczne termostaty i napędy nastawcze, siłowniki termiczne oraz regulatory temperatury pomieszczeń. Z zakresu tej gwarancji wyłączone są również wszystkie elementy armatury, które ulegają szybkiemu zużyciu, np. uszczelki.

Pełny zakres gwarancyjny załączony jest poniżej (format pdf).

 

GWARANCJE NA SYSTEM HERZ

Firma HERZ Armatura i Systemy Grzewcze udziela 10-letniej gwarancji na wszystkie swoje produkty zastosowane w instalacji wykonanej w systemie HERZ*, przez autoryzowanego instalatora firmy HERZ.
Potwierdzeniem 10 letnej gwarancji jest pisemna Kartą Gwaranacyjna z nadanym numerem, podpisana przez inwestora, wykonawcę i przedsawiciela firmy Herz. W Karcie Gwarancyjnej określone są okresy wykonywania stosownych przeglądów instalacji (każdy przegląd musi być potwierdzony wpisem do karty przez wykonwcę).

* Przez instalację wykonaną w systemie HERZ należy rozumieć instalację, w której zastosowano armaturę, rurę i złączki firmy HERZ.