Aplikacje mobilne

Zapraszamy do skorzystania z naszych bezpłatnych aplikacji mobilnych przeznaczonych na smartfony i tablety: HERZ-TS, HERZ-FBH, HERZ-STRÖMAX R i HERZ-PICV.

Aplikacje zostały napisane jako nowoczesne narzędzie do wspomagania projektowania i doboru produktów firmy Herz, w którym dla łatwiejszej obsługi można zmieniać jednostki wielkości fizycznych wykorzystywanych w trakcie doboru oraz język. Aplikacje zawierają krótką informację na temat firmy Herz oraz dane teleadresowe oddziału właściwego dla przyjętego języka. W trakcie doboru widoczna jest pełna oferta armatury, która może być dobierana lub dla której mogą być przeliczane nastawy.

Wszystkie aplikacje można bezpłatnie pozyskać ze Sklepu Play, dostępnego na wszystkich urządzeniach wyposażonych w aplikację Google Play. Aby pobrać aplikację, należy wybrać na smartfonie (tablecie) Sklep Play, wybrać zakładkę Aplikacje, w wyszukiwarce wpisać "Herz" i poczekać, aż pojawią się aplikacje związane z tym hasłem. Następnie należy wybrać i zainstalować żądaną aplikację.

Dostępne są również aplikacje firmy Herz (wyłącznie w angielskiej i niemieckiej wersji językowej) na smartfony i tablety firmy Apple (iPhone, iPad, iPod). Aplikacje można pobrać bezpłatnie ze sklepu App Store. Aby zainstalować je na dowolnym komputerze należy wcześniej pobrać program  iTunes (www.apple.com).

  ______________________________________________________________________________________________________________

 

 HERZ TS

Głównym zadaniem tej aplikacji jest poręczne i błyskawiczne przeprowadzanie obliczeń dla wprowadzonych danych eksperymentalnych.
Obliczenia są testowane i zatwierdzone według oficjalnej dokumentacji produktu Herz Armaturen. Aplikacja Herz TS umożliwia dobór produktu oraz obliczenie nastawy na podstawie wartości kv.
Aplikacja służąca do doboru zaworów Spadek ciśnienia oraz przepływ umożliwiają wybór zaworu z listy produktów zgodnie z wprowadzonymi danymi. Użytkownik ma możliwość zmiany jednostek w menu.
Program zapewnia szybką zmianę zaworów z natychmiastowym przeliczeniem nastaw.
Aplikacja posiada wbudowany kalkulator nastawy dla zaworów grzejnikowych Herz. Użytkownik wprowadza przepływ medium i spadek ciśnienia na zaworze. Program oblicza kv,
a następnie wyświetla zawory które posiadają odpowiednie kv. Głównym zadaniem tej funkcji programu jest eliminacja zaworów, które mają niewłaściwe kv.

________________________________________________________________________________________________________________


 

 

 

 

 

 

 

 HERZ FBH 

Aplikacja przeznaczona do obliczania parametrów systemu ogrzewania podłogowegozgodnie z normą PN-EN-1264.

Optymalne wymiarowanie, sprawdzone urządzenia i elementy instalacji ogrzewania podłogowego to słowa kluczowe dla doskonale funkcjonalnych systemów ogrzewania podłogowego.
System musi być zaprojektowany, zarządzany i wykonany według ściśle określonych standardów.

Aplikacja Herz FBH wykonuje obliczenia na podstawie wprowadzonych informacji, takich jak:

- całkowita powierzchnia ogrzewania podłogowego
- rodzaj wykończenia podłogi (terakota, dywan, linoleum, parkiet lub marmur)
- rozstaw rur
- wymagana temperatura pomieszczenia
- temperatura czynnika grzewczego.

Aplikacja Herz FBH oblicza i przedstawia graficznie następujące wyniki:

- maksymalna powierzchnia grzejnika podłogowego z jedną pętlą (długość rur do 100m)
- łączna długość rur systemu ogrzewania podłogowego
- liczba obiegów grzewczych.
Najważniejsze i najbardziej użyteczne informacje to:
- sumaryczny przepływ czynnika grzewczego
- moc grzewcza systemu ogrzewania podłogowego
- spadek ciśnienia (do zwymiarowania pompy cyrkulacyjnej).

Wszystkie parametry wejściowe mogą być zmieniane. Program automatycznie oblicza nowe wartości wyjściowe. Obliczenia są wykonywane w funkcji temperatury podłogi,
której wartość nie wpływa negatywnie na zdrowie człowieka.

______________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 HERZ STROMAX R

Aplikacja Herz STRÖMAX-R to narzędzie przeznaczone do szybkiego doboru zaworów równoważących. Do łatwego i szybkiego wyboru potrzebne są tylko najbardziej istotne dane.

Wymagane dane:
- obciążenie cieplne
- spadek ciśnienia
- różnica temperatur.
Dla medium z dodatkiem glikolu podaje się również jego ilość w procentach.

Użytkownik może wybrać z szerokiej gamy zaworów równoważących te, które będą brane pod uwagę przy obliczaniu.

W obliczeniach mogą być uwzględniane albo wybrane, albo wszystkie zawory.

________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

  

 HERZ PICV

Herz PICV to aplikacja która zapewnia optymalny dobór regulatorów przepływu w zależności od przepływu.
Po wprowadzeniu parametrów wejściowych, przepływu i średnicy zaworu, pojawia się lista z zaworami. Wszystkie zawory z listy spełniają kryteria ogólne,
natomiast zawory oznaczone kolorem zielonym są dla optymalnego wyboru. Zawór jest wyświetlany z obliczonym minimalnym spadkiem ciśnienia i nastawą. Nastawa odpowiada stopniu otwarcia zaworu.


________________________________________________________________________________________________________________

Firma Herz zastrzega sobie prawo do modyfikacji i zmian produktów, jak również ich specyfikacji technicznych lub zakresu działania zgodnie z postępem technicznymi i wymaganiami rynku.

Przyjmuje się, że wszystkie zdjęcia produktów Herz są poglądowe i dlatego mogą wizualnie różnić się od rzeczywistego produktu.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Ilustracje i grafika są własnością Herz Armaturen GmbH.