Akademia HERZ+

Akademia HERZ+

Akademia HERZ+

Akademia HERZ+ stanowi zupełnie nową odsłonę oferty szkoleniowej firmy Herz i jest odpowiedzią na wyzwania branży HVAC w zakresie kompleksowej dostawy nowoczesnych rozwiązań instalacyjnych wraz z zaawansowanym know-how. Oczekiwanie wyrafinowanych rozwiązań technicznych (przez coraz bardziej świadomych klientów) wymusza ustawiczne działania, mające na celu podnoszenie umiejętności i zasobów wiedzy wśród osób zaangażowanych w ich implementację.

Potrzeba ta obejmuje różne grupy zawodowe – instalatorów, projektantów, inspektorów nadzoru budowlanego, sprzedawców, personel technicznego utrzymania budynków, a także klientów końcowych. Osobny, aczkolwiek równie ważny zakres szkoleń obejmuje absolwentów, studentów i uczniów kierunków technicznych w szkołach średnich i wyższych.

Akademia HERZ+ zainaugurowała swoją działalność w 2010 roku w Wiedniu (pod nazwą Akademia HERZ-a), podczas konferencji technicznej inżynierów z europejskich przedstawicielstw grupy HERZ. Akademia HERZ+ jest dzisiaj jednym z głównych kanałów komunikacyjnych kompleksowej informacji technicznej marki HERZ. Chociaż dla każdej z grup odbiorców informacja jest przygotowywana indywidualnie, to łączy je nadrzędny cel: prezentacja wysoko zaawansowanych technologicznie rozwiązań firmy Herz, mających na celu zapewnienie maksymalnego poziomu satysfakcji swoim użytkownikom.

Akademia HERZ+, to program realizowany od 20 lat w europejskich przedstawicielstwach Grupy Herz. Poza ogólnymi założeniami, każda z filii posiada niezbędną autonomię w przygotowywaniu programu szkoleń. Zagadnienia realizowane w ramach Akademii uwzględniają potrzeby, zwyczaje i oczekiwania klientów, porządek prawny (ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego) oraz kulturę pracy i rozwiązania praktyczne stosowane w danym kraju.

Szkolenia w Akademii HERZ+:

HERZ Instal

Program kompleksowych szkoleń oraz warsztatów praktycznych z zakresu prawidłowego doboru i montażu produktów marki HERZ.

Herz Projekt

Program szkoleń obejmujący swym zakresem adaptacje produktów marki HERZ w obszarze projektowym i inwestycyjnym.

Akademia HERZ-a

Szkolenia i warsztaty skierowane do studentów i absolwentów uczelni technicznych (ze szczególnym uwzględnieniem studentów ostatnich lat kierunków sanitarnych) oraz projektantów zaczynających swoją karierę zawodową.