Herz Projekt

Herz Projekt

Ze względu na wysoko zaawansowaną technologicznie ofertę produktową, stała współpraca z biurami projektowymi odgrywa ogromną rolę w bieżącym funkcjonowaniu firmy HERZ. Stąd też inicjatywa uruchomienia programu HERZ Projekt, dedykowanego wszystkim osobom zawodowo zajmującym się projektowaniem, dozorem i obsługą instalacji.

W ramach Akademii HERZ+ wyodrębniona została szeroka grupa zagadnień, które omawiane są w trakcie szkoleń programu HERZ Projekt.
Podstawowa tematyka szkoleń obejmuje zagadnienia związane z prawidłowym doborem produktów, projektowaniem i regulacją w obszarach:
– instalacji grzewczych i chłodniczych,
– instalacji wody użytkowej,
– instalacji ogrzewania i chłodzenia powierzchniowego,
– stacji mieszkaniowych
– urządzeń OZE.

Identycznie, jak w przypadku programu HERZ Instal ostateczny zakres tematyczny szkoleń HERZ Projekt ustalany jest indywidualnie, w oparciu o specjalnie przygotowaną listę tematów i zagadnień.

Warsztaty z projektowania instalacji grzewczych

Osobną, integralną część programu HERZ Projekt stanowią warsztaty z zakresu projektowania instalacji grzewczych, ciepła i chłodu technologicznego, instalacji wodociągowych i powierzchniowych, z wykorzystaniem programów komputerowych Sankom i Instalsoft.

Trzeci moduł szkoleniowy programu HERZ Projekt stanowią zajęcia praktyczne. Specjaliści firmy HERZ demonstrują na czynnej instalacji, w jaki sposób dokonywać nastaw na zaworach regulacyjnych, jak wykonuje się pomiary przepływów oraz jak należy prawidłowo przeprowadzać regulację hydrauliczną (dynamiczną i statyczną) instalacji.

Istotną częścią każdego szkolenia HERZ Instal jest wizyta w zakładzie produkcyjno-montażowym HERZ w Wieliczce. Można tutaj zobaczyć, jak przebiega proces montażu armatury oraz w jaki sposób powstają wysoko zaawansowane technologicznie urządzenia OZE marek HERZ i BINDER.

Uczestnikom programu firma HERZ zapewnia wyżywienie, nocleg (jeżeli istnieje taka potrzeba) oraz dodatkowe atrakcje, niezwiązane bezpośrednio z działalnością spółki HERZ. Ze względu na swoją lokalizację, najczęściej jest to możliwość zwiedzania zabytkowych kopalni soli w Wieliczce lub Bochni.

Uczestnictwo w szkoleniach programu HERZ Instal i wszystkie dodatkowe atrakcje są oczywiście bezpłatne, a każdy uczestnik otrzymuje stosowny certyfikat potwierdzający udział w programie HERZ Instal. .

Wszystkich zainteresowanych udziałem w programie HERZ Projekt zapraszamy do kontaktu z regionalnymi doradcami technicznymi firmy HERZ.