FAQ – Praktyczne porady

FAQ – Praktyczne porady

Adapter

Pytanie: Czy posiadamy w ofercie adaptery do montażu siłowników innej firmy na naszych rozdzielaczach?
Odpowiedź: Nie, nie posiadamy.

Głowica termostatyczna HERZCULES

Pytanie: Czy istnieje możliwość montażu głowicy termostatycznej Herzcules na grzejniki z wbudowaną wkładką zaworową typu RAN firmy Danfoss?
Odpowiedź: Tak. Głowicę termostatyczną Herzcules M28x1,5 (nr art.: 1 9860 10), możemy zamontować na grzejnik z wbudowaną wkładką zaworową RAN firmy Danfoss, za pomocą adaptera (nr art.: 1 6362 23).

Głowice – budynki wielorodzinne

Pytanie: Jakie głowice należy stosować dla budynków wielorodzinnych?
Odpowiedź: Należy stosować głowice w zakresie nastaw od 16°C dla pomieszczeń gdzie temperatura projektowa jest 20°C i więcej. Dla gwintu M28x1,5 (zawory HERZ) głowica PROJEKT nr kat. 1 7060 06 lub MINI nr kat. 19200 40 dla gwintu M30x1,5 (grzejniki PURMO, STELRAD, KERMI, KORADO, KORAD) głowica PROJEKT 1 7060 08 lub MINI 1 9200 49 dla gwintu na „zatrzask” (grzejniki RADSON, VOGEL&NOOT, COSMO) głowica projekt 1 7060 09.

Pytanie: Dlaczego nie można ustawić głowic HERZ na mniejszą wartość niż 4 (dotyczy budynków wielorodzinnych po modernizacji)?
Odpowiedź: Wynika to z polskich przepisów tj. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie paragraf 134:

ust. 5 W budynku zasilanym z sieci ciepłowniczej oraz w budynku z własnym (indywidualnym) źródłem ciepła na olej opałowy, paliwo gazowe lub energię elektryczną, regulatory dopływu ciepła do grzejników powinny działać automatycznie, w zależności od zmian temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach, w których są zainstalowane. Wymaganie to nie dotyczy budynków jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej, a także poszczególnych mieszkań oraz lokali użytkowych wyposażonych we własne instalacje ogrzewcze.

ust. 6 Urządzenia o których mowa w ust. 5. powinny umożliwiać użytkownikom uzyskanie w pomieszczeniach temperatury niższej od obliczeniowej, przy czym nie niższej niż 16°C w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej 20°C i wyższej.

Grzejniki firmy Convector

Pytanie: Jaka wkładka pasuje do grzejników firmy Convector?
Odpowiedź: Do grzejników firmy Convector pasuje wkładka termostatyczna z nastawą wstępną o numerze katalogowym 1 6367 97 oraz 1 6367 98.

Przyłącze krzyżakowe X

Pytanie: Czy występuje w wersji kątowej?
Odpowiedź: Nie występuje. Można zastosować dodatkowe kolana 90 stopni. Zwiększa to jednak wysokość montażową grzejnika.

Reduktor ciśnienia

Pytanie: Czy reduktor jest wadliwy kiedy nie utrzymuje zadanego ciśnienia (np. 3 bar) po upływie pewnego czasu bez rozbioru wody?
Odpowiedź: Wzrastające ciśnienie jest prawie zawsze ciśnieniem od strony mieszkania, uderzając w tzw. „zawór zwrotny” i manometr reduktora. Efekt – wysokie ciśnienie w instalacji domowej pokazane na manometrze reduktora i innych zainstalowanych w mieszkaniu, często wyrzucenie wody przez zawór bezpieczeństwa (nawet 6-barowy). Co jest powodem? Wzrost ciśnienia poprzez ogrzewany zbiornik wodny, bez dodatkowego lub uszkodzonego zabezpieczenia np. w postaci naczynia przeponowego. Bardzo ważne jest również podłączenie reduktora w poziomie (filtr na dole) i zgodnie z kierunkiem przepływu (strzałka na korpusie).

Regulatory różnicy ciśnień

Pytanie: Jakie przyłącza stosować dla regulatorów różnicy ciśnień 4002 DN 40 i DN50?
Odpowiedź: RRC DN 40 ma przyłącze o średnicy 1 3/4″ z uszczelnieniem płaskim o numerze katalogowym 1 6220 65 dla DN50 numer katalogowy 1 6220 66. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie tego samego RRC 1 4202 XX z przyłączem mufowym.

Rurka impulsowa RRC

Pytanie: Do jakiego zaworu na zasilaniu można podłączyć rurkę impulsową RRC?
Odpowiedź: Rurkę można wkręcić zarówno w zawory regulacyjne typu Stromax GML, Stromax M lub Stromax 4017ML, które dają możliwość regulacji ilości czynnika jak i pomiaru przepływu oraz w zawory odcinające typ Stromax-A 4115 lub Stromax-AD 4215.

Pytanie: Czy trzeba odłączać rurkę impulsową przed rozpoczęciem regulacji zaworów podpionowych?
Odpowiedź: Nie trzeba.

Siłowniki termiczne NC/NO – zestyki pomocnicze i wtyczki

Pytanie: Czy siłowniki termiczne 24V z serii 7711, M28x1.5 można przystosować do regulacji ciągłej?
Odpowiedź: Tak. Poprzez wtyczkę 0-10 V istnieje możliwość przystosowania siłowników termicznych do regulacji ciągłej, odpowiednio:
– Siłownik termiczny HERZ do pracy 2-punktowej lub pulsacyjnej, M 28 x 1.5, 110 N, 2-pkt., skok 4.5 mm. NO 24 V, (nr art.: 1 7711 13) poprzez wtyczkę NO 0-10 V (nr art.: 1 7711 35); – Siłownik termiczny HERZ do pracy 2-punktowej lub pulsacyjnej, M 28 x 1.5, 115 N, 2-pkt., skok 4.5 mm. NC 24 V, (nr art.: 1 7711 12) poprzez wtyczkę NC 0-10 V (nr art.: 1 7711 25).

Strömax 4017M, Strömax 4217GM

Pytanie: Czy zawór regulacyjny Strömax-4017M posiada dodatkowy nawiercony otwór z korkiem do podłączenia rurki impulsowej regulatorów różnicy ciśnień Herz 4002 i 4007?
Odpowiedź: Nie. Zawór regulacyjny Strömax-4017M nie posiada nawierconego otworu z korkiem do podłączenia rurki impulsowej RRC. Odpowiednikiem zaworu regulacyjnego Strömax-4017M do podłączenia rurki impulsowej RRC jest zawór Strömax-4017ML.

Strömax 4117M, Strömax 4117R

Pytanie: Jak nastawić zawór Strömax 4117M i 4117R?
Odpowiedź:

TS-90-V

Pytanie: Jak wykonać nastawę wstępną w zaworze termostatycznym HERZ-TS-90-V, jeżeli na wkładce zaworowej nie ma żadnego oznaczenia?
Odpowiedź: Nastawę wstępną na zaworze Herz-TS-90-V, należy wykonać za pomocą klucza „niebieskiego” (nr art.: 1 6809 67), zgodnie z instrukcją:

Zawór ZTB

Pytanie: Jak nastawić zawór ZTB?
Odpowiedź: Nie wykonuje się nastawy na zaworze. Zawór należy zamawiać z określoną nastawą temperaturową 52/70 lub 55/70°C. Zawór można montować w dowolnym położeniu z zachowaniem prawidłowego kierunku przepływu.

Zawory VUA 40

Pytanie: Czy dostępna jest wersja z zasilaniem po lewej stronie?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie: Czy można wykręcić wkładki i zamienić miejscami?
Odpowiedź: Nie można.

Zawory VUA 50

Pytanie: Czy dostępna jest wersja z zasilaniem po prawej stronie?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie: Czy można wykręcić wkładki i zamienić miejscami?
Odpowiedź: Nie można.