Programy komputerowe

Programy komputerowe

Wszystkich naszych klientów, którzy zainteresowani są szybkim i poprawnym wykonaniem projektów instalacji sanitarnych i grzewczych z wykorzystaniem programów komputerowych, które mają zaimplementowaną bazę produktów HERZ, prosimy o kontakt z Doradcą Techniczny w swoim regionie.

Oprogramowanie dedykowane jest dla projektantów instalacji sanitarnych, dla studentów i kadry naukowej wydziałów inżynierii sanitarnej oraz inżynierii środowiska.

InstalSystem

Pakiet programów inżynierskich firmy InstalSoft, składający się z modułów:

Instal-therm 4 HCR
Instal-OZC 4
Instal-San 4 T

InstalSystem 5

Programy pakietu InstalSystem umożliwiają:
– obliczanie strat ciepła oraz sezonowego zapotrzebowania energii,
– projektowanie instalacji centralnego ogrzewania oraz ogrzewania płaszczyznowego ,
– projektowanie instalacji chłodu ,
– projektowanie wewnętrznych instalacji wodociągowych,
– sporządzanie zestawień materiałów.

Aby uzyskać licencję oprogramowania firmy Instalsoft, prosimy o kontakt z Doradcą Technicznym ds. projektu HERZ w swoim regionie.

Oprogramowanie firmy Sankom

Herz C.O. 3,6 (dla studentów; wersje bez licencji)
Herz OZC 4,0 (dla studentów; wersje bez licencji)
Herz C.O. 3,8 (dla projektantów)
Herz C.O 4,0 (dla projektantów)
Herz OZC 6,5 Basic (dla projektantów)
Herz H2O 1,5 (dla studentów i projektantów; wersja bez licencji)
Herz OZC 6,6 Pro (dla studentów i projektantów; wersja próbna)

Oprogramowanie firmy Sankom umożliwia:
– Herz C.O. 3,6 – projektowanie instalacji grzewczych (wersja podstawowa)
– Herz OZC 4,0 – obliczania strat ciepła oraz sezonowego zapotrzebowania energii (wersja podstawowa)
– Herz C.O. 3,8 – projektowanie instalacji grzewczych oraz projektowanie stacji mieszkaniowych
– Herz C.O. 4,0 – projektowanie instalacji grzewczych z aksonometrią
– Herz OZC 6,5 Basic – obliczania strat ciepła oraz sezonowego zapotrzebowania energii,
model – 3D
– Herz  H2O 1,5 – projektowanie wewnętrznych instalacji c.w.u

Aby uzyskać licencję oprogramowania firmy Instalsoft, prosimy o kontakt z Doradcą Technicznym ds. projektu HERZ w swoim regionie.