Centrum Szkolenia Zawodowego

Centrum Szkolenia Zawodowego

Na bazie wieloletnich doświadczeń, w 2001 roku w Wieliczce powstało nowoczesne centrum edukacyjne (należące do grupy kapitałowej HERZ), które w pełni zabezpiecza potrzeby szkoleniowe osób zajmujących się wykonawstwem i usługami w budownictwie, handlu oraz marketingu. Wysoki poziom merytoryczny programów szkoleniowych prowadzonych w CSZ, wykwalifikowana kadra wykładowców i trenerów oraz niezbędne doświadczenie organizacyjne – to wszystko umożliwia systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób uczestniczących w kursach i szkoleniach, a tym samym  zdecydowanie wzmacnia ich pozycję na rynku pracy.

CSZ współpracuje z Komisjami Egzaminacyjnymi uprawnionymi do przeprowadzania egzaminów oraz nadawania tytułów czeladniczych i mistrzowskich w wielu zawodach. Centrum posiada również pełnomocnictwo Małopolskiego Kuratora Oświaty do prowadzenia szkoleń i nadawania uprawnień pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Stosowne referencje techniczne CSZ otrzymało od Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

W ramach CSZ prowadzone są na bieżąco badania poziomu satysfakcji uczestników zajęć. Oceniane są: poziom merytoryczny wykładów i wykładowców, warunki szkoleniowe, organizacja i efektywność szkoleń, zakres i komplementarność przekazywanej wiedzy. W oparciu o informacje pozyskiwane z badań, zespół CSZ na bieżąco koryguje i podnosi jakość kursów i szkoleń.

Posiadane uprawnienia oraz możliwości organizacyjne pozwalają CSZ prowadzić kursy i szkolenia na terenie całego kraju!

Więcej informacji o szkoleniach organizowanych przez Centrum dostępnych jest na stronie www.csz.pl.