HERZ media

HERZ media

Od 1990 roku w prasie branżowej, ogólnopolskich tygodnikach opinii oraz na specjalistycznych portalach internetowych zamieszczamy informacje związane z najnowszymi rozwiązaniami wprowadzanymi przez spółkę HERZ na polski rynek instalacyjny.

Równocześnie produkujemy i publikujemy kolejne filmy, w których pokazujemy,  jak wykorzystywać walory produktów marki HERZ.