Artykuły prasowe - Technika regulacyjna:
W związku z rosnącymi wymaganiami rynku instalacyjnego w zakresie rozwiązań technicznych, materiałów i technologii stosowanych w budownictwie firma Herz wprowadziła na rynek nową serię reduktorów ciśnienia – 2682.
W odpowiedzi na rosnące wymagania rynku instalacyjnego firma Herz wprowadziła rodzinę regulacyjnych zaworów czterodrogowych 2138 nowej generacji. Zawory te mogą współpracować z napędami ręcznymi i siłownikami elektrycznymi.
Firma Herz od wielu lat oferuje nowoczesną armaturę regulacyjną i odcinającą. W tej grupie produktowej znaczący udział mają zawory kulowe, dedykowane do pracy w instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych, wody pitnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji.