Klauzula RODO/ Prawa autorskie

Klauzula RODO/ Prawa autorskie

KLAUZULA INFORMACYJNA FIRMY HERZ DLA CELÓW REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informujemy, że:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Herz Armatura i Systemy Grzewcze sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Grottgera 58, 32-020 Wieliczka; dane kontaktowe Administratora to: e-mail: centrala@herz.com.pl; tel.: 12 2890220.

2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1pkt a) art. 6 ust. 1 pkt c)  RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania tej rekrutacji; jeżeli  wyrazi Pani/Pan zgodę, dane mogą być przechowywane na cel rekrutacji na inne stanowiska dla których zostanie uruchomiony proces w przyszłości.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

5. Jeżeli uzna Pan/Pani, że Pani/Pana dane są przetwarzane z naruszeniem prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa; ich nieprzekazanie uniemożliwi uwzględnienie Pani/Pana w procesie rekrutacji, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach swoich obowiązków służbowych, podmioty, którym Herz Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o.  zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

8. W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO ZAŁATWIANIA SPRAW ZWIĄZANYCH Z PROCESEM REKRUTACJI

Ja, niżej podpisana/y:

……………………………………        

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym wyżej zakresie przez: Herz Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o.  z siedzibą pod adresem: ul. Grottgera 58, 32-020 Wieliczka w celu przeprowadzenia  rekrutacji  na wymienione w ogłoszeniu stanowisko  pracy.

TAK     NIE 

Udzielona zgoda dotyczy również rekrutacji na inne stanowiska dla których zostanie uruchomiony proces w przyszłości.

TAK     NIE 

……………………….……………………………….….………..…

(data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę)

Polityka prywatności

Pliki COOKIE

1. Pliki cookie (tzw. ciasteczka) to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika  strony www. Nie są programem, dlatego nie mogą zawierać szkodliwych instrukcji ani wirusów. Służą do optymalizacji procesu korzystania ze strony www oraz gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych.

2. Herz Armatura i Systemy Grzewcze sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Grottgera 58, 32-020 Wieliczka jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

3. Podmiot wykorzystuje pliki cookies do dopasowania zawartości swojej strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika oraz do przygotowania statystyk pomagających określić popularność strony, dopasować jej wygląd do aktualnych trendów oraz poznać zachowania użytkowników na stronie. Analiza tych statystyk jest anonimowa.

4. Serwis stosuje dwa rodzaje plików cookies – sesyjne i stałe. Okres ich przechowywania na urządzeniu użytkownika może być różny. Czas wygaśnięcia plików sesyjnych jest obliczany w odniesieniu do daty ostatniej wizyty użytkownika w witrynie. W momencie opuszczenia strony www (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki) pliki cookie są automatycznie usuwane. Natomiast pliki cookie stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

5. Użytkownik może w każdej chwili zablokować możliwość obsługi plików cookie na swoim komputerze, tablecie lub telefonie, zmieniając w tym celu ustawienia przeglądarki. Może również całkowicie usunąć zaakceptowane wcześniej pliki cookie. Należy jednak pamiętać, że może się to wiązać z niemożnością korzystania z niektórych funkcji lub serwisów, których funkcjonalność zależy od możliwości zapamiętywania dokonywanych przez użytkownika wyborów.

6. Na stronie herz.com.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od strony herz.com.pl i nie są w żaden sposób przez nią nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

2. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie, w celach na jakie wskazują dane formularze.

3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych.

4. Użytkownikowi przysługuje, w każdej chwili, prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania.

5. Dane Użytkownika nie będą przekazywane żadnemu innemu podmiotowi, ani poza obszar Unii Europejskiej.

6. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas nieokreślony.

7. W razie pytań lub uwag związanych z niniejszą informacją lub z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników zapraszamy do kontaktu z nami. Nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Prawa autorskie – HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty, fragmenty tekstów, zdjęcia, obrazy, grafiki i animacje są chronione prawem autorskim. Wykorzystanie tych danych wymaga uzyskania zgody firmy HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o. W tym celu prosimy o kontakt mailowy na adres marketing@herz.com.pl

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki firmowe dostępne na stronach HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o. podlegają ochronie.

Strona internetowa firmy HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o. została zredagowana z najwyższą starannością. Wyłącza się jednak wszelką odpowiedzialność za powstałe szkody, o ile nie wynikają one z umyślnego działania lub rażącego zaniedbania po stronie firmy HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o.

Firma HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany treści swojej strony internetowej w każdej chwili według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia.