Aplikacje mobilne

Aplikacje mobilne

Aplikacje HERZ to nowoczesne narzędzia do wspomagania projektowania i doboru produktów firmy Herz. W trakcie doboru widoczna jest pełna oferta armatury, która może być dobierana lub dla której mogą być przeliczane nastawy. Pobierz bezpłatne aplikacje mobilne: HERZ-TS, HERZ-FH, HERZ-STRÖMAX R i HERZ-PICV.

HERZ TS
App Store
Google Play
Głównym zadaniem tej aplikacji jest poręczne i błyskawiczne przeprowadzanie obliczeń dla wprowadzonych danych eksperymentalnych. Obliczenia są testowane i zatwierdzone według oficjalnej dokumentacji produktu Herz Armaturen. Aplikacja Herz TS umożliwia dobór produktu oraz obliczenie nastawy na podstawie wartości kv.

Aplikacja służy do doboru zaworów. Spadek ciśnienia oraz przepływ umożliwiają wybór zaworu z listy produktów zgodnie z wprowadzonymi danymi. Użytkownik ma możliwość zmiany jednostek w menu.

Program zapewnia szybką zmianę zaworów z natychmiastowym przeliczeniem nastaw. Aplikacja posiada wbudowany kalkulator nastawy dla zaworów grzejnikowych Herz. Użytkownik wprowadza przepływ medium i spadek ciśnienia na zaworze. Program oblicza kv, a następnie wyświetla zawory które posiadają odpowiednie kv. Głównym zadaniem tej funkcji programu jest eliminacja zaworów, które mają niewłaściwe kv.
HERZ FH
App Store
Google Play

Aplikacja przeznaczona do obliczania parametrów systemu ogrzewania podłogowego zgodnie z normą PN-EN-1264.

Optymalne wymiarowanie, sprawdzone urządzenia i elementy instalacji ogrzewania podłogowego to słowa kluczowe dla doskonale funkcjonalnych systemów ogrzewania podłogowego.
System musi być zaprojektowany, zarządzany i wykonany według ściśle określonych standardów.

Aplikacja Herz FH wykonuje obliczenia na podstawie wprowadzonych informacji, takich jak:

– całkowita powierzchnia ogrzewania podłogowego
– rodzaj wykończenia podłogi (terakota, dywan, linoleum, parkiet lub marmur)
– rozstaw rur
– wymagana temperatura pomieszczenia
– temperatura czynnika grzewczego.

Aplikacja Herz FH oblicza i przedstawia graficznie następujące wyniki:

– maksymalna powierzchnia grzejnika podłogowego z jedną pętlą (długość rur do 100m)
– łączna długość rur systemu ogrzewania podłogowego
– liczba obiegów grzewczych.
Najważniejsze i najbardziej użyteczne informacje to:
– sumaryczny przepływ czynnika grzewczego
– moc grzewcza systemu ogrzewania podłogowego
– spadek ciśnienia (do zwymiarowania pompy cyrkulacyjnej).

Wszystkie parametry wejściowe mogą być zmieniane. Program automatycznie oblicza nowe wartości wyjściowe. Obliczenia są wykonywane w funkcji temperatury podłogi,
której wartość nie wpływa negatywnie na zdrowie człowieka.

HERZ STROMAX R
App Store
Google Play

Aplikacja Herz STRÖMAX-R to narzędzie przeznaczone do szybkiego doboru zaworów równoważących. Do łatwego i szybkiego wyboru potrzebne są tylko najbardziej istotne dane.

Wymagane dane:
– obciążenie cieplne
– spadek ciśnienia
– różnica temperatur.

Dla medium z dodatkiem glikolu podaje się również jego ilość w procentach.

Użytkownik może wybrać z szerokiej gamy zaworów równoważących te, które będą brane pod uwagę przy obliczaniu.

W obliczeniach mogą być uwzględniane albo wybrane, albo wszystkie zawory.

HERZ PICV
App Store
Google Play

Herz PICV to aplikacja która zapewnia optymalny dobór regulatorów przepływu w zależności od przepływu.

Po wprowadzeniu parametrów wejściowych, przepływu i średnicy zaworu, pojawia się lista z zaworami. Wszystkie zawory z listy spełniają kryteria ogólne, natomiast zawory oznaczone kolorem zielonym są dla optymalnego wyboru. Zawór jest wyświetlany z obliczonym minimalnym spadkiem ciśnienia i nastawą. Nastawa odpowiada stopniu otwarcia zaworu.